Hausordnung

 1. Die Ausgabe von Lebensmitteln, Kleidung und Hygieneartikeln ist AUSSCHLIESSLICH mit vorgewiesener Lebensmittel- und Hygienekarte möglich. Jeder marginalisierte Mensch ab 16 Jahren benötigt eine eigene Karte

   1. Bei Verlust der Karte sind für Neuausstellung einer Ersatzkarte € 5,- zu entrichten. 
   2. Für die Ausstellung der Karte ist einmalig ein Personalausweis mitzubringen, für Kinder ist einmalig die E-Card vorzuweisen
   3. Die aufgenommenen Daten (Name, Wohnbezirk, Haushaltsgröße) werden ausschließlich zur internen Verarbeitung erhoben und gespeichert und keinesfalls an Dritte weitergegeben
     
 2. Die Ausgabe der in Punkt 1) erwähnten Waren erfolgt ausschließlich in Haushaltsmengen. Der Verein M.U.T. behält sich vor, die Ausgabe aus eigenem Ermessen zu verweigern oder einzuschränken.

 3. Die ausgegebenen Lebensmittel entstammen der Lebensmittelrettung, bei einigen ist das Mindesthaltbarkeitsdatum bereits abgelaufen. Der Verein M.U.T. übernimmt keine Haftung für die Qualität der Lebensmittel, garantiert aber größtmögliche Sorgfalt im Umgang damit. 

 4. Die (vorläufigen) Öffnungszeiten der Ausgabe sind Dienstag, Donnerstag und Freitag von 10:00 bis 15:00 

 5. Der Verein M.U.T. behält sich vor, bei Nichteinhaltung der Hausordnung bzw. Verstößen gegen unsere Grundprinzipien von Höflichkeit, Respekt und Fairness, Hausverbote auszusprechen.  

HOUSE RULES

 1. The distribution of food, clothes and hygiene products is only possible if you own a „food and hygiene card“. Every person older than 16 years needs such a card.
   
   1. If the card is lost, a new one will cost € 5,-
   2. For receiving the card, you need to bring a ID-card once, for your children you need to show their E-cards. 
   3. The collected data (name, residential district and number of people in the household) will only be used internally and under no circumstances passed on to third parties.

 2. The distribution of the forementioned goods is only possible in household amounts. M.U.T. reserves the right to deny or restrict the distribution.

   

 3. The distributed food comes from food rescue. Some of it has an expired date (best before). M.U.T. cannot be held accountable for the quality but guarantees highest care with handling the food. 

 4. The opening hours are Tuesday, Thursday and Friday from 10 a.m. to 3 p.m. 

 5. M.U.T. reserves the right to ban certain individuals from our areal if they don’t follow the house rules or disobey our principles of respect, politeness and fairness. 

Правилник за вътрешния ред

 1. 1) Издаването на храна, дрехи и хигиенни артикули се извършва само при представяне на карта за храна и хигиенни артикули. Всяко маргинализирано лице над 16 годишна възраст трябва да притежава собствена карта. 
  a) В случай на загуба, картата може да бъде преиздадена при заплащане на такса в  размер на € 5,- 

  1. b) За издаване на картата трябва еднократно да представите документ за самоличност, за деца трябва еднократно да се представи здравноосигурителна карта (E-Card)
  2. c) Записаните данни (име, жилищен район, брой членове на домакинство) се събират и съхраняват изключително за целите и дейността насдружението  и не биват  предоставяни на трети лица. 

  2) Стоките, посочени в т.1), се издават в количества, обичайни за едно домакинство. Сдружение М.У.Т. (Verein M.U.T.) си запазва правото по своя преценка да откаже или ограничи издаването на стока. 

  3) Раздаваните хранителни стоки са т.нар. ‘’спасена храна’’ и е възможно някои от тях да са с изтекъл срок на годност. Сдружение М.У.Т. (Verein M.U.T.) не носи отговорност за качеството на хранителните стоки, но гарантира възможно най-старателно боравене с тях. 

  4) Работното време за издаване на стоки е вторник четвъртък и петък от 10.00 до 15.00 часа. 

  5) Сдружение М.У.Т. (Verein M.U.T.) си запазва правото да ограничи достъпа на лица, които не спазват правилника за вътрешния ред и основните ни принципи – учтивост, уважение и справедливост. 

Házirend

 1. 1) Élelmiszerek, ruházati és higiéniai cikkek kiosztása CSAK az élelmiszer- és higiéniai kártya bemutatásával lehetséges. Minden marginalizált, 16. életévét betöltött embernek saját kártyára van szüksége  

  1. a)Kártyaelveszése esetén, egy pótkártya igénylése 5,00 euróba kerül.  
  2. b)Akártya kiállításához személyi igazolványt kell magával hozni, gyermeknek az E-  Card-ot kell bemutatni  
  3. c)Arögzített adatokat (név, lakókerület, háztartásban lakók száma) kizárólag belső  feldolgozás céljából gyűjtik és tárolják, és soha nem továbbítják harmadik személynek  

   

  2) Az 1. pontban említett árukat csak háztartástól függően bocsátják ki. A Verein M.U.T. fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint visszautasíthatja vagy korlátozhatja a kibocsátást.  

   

  3) A kiosztott élelmiszer az élelmiszer-mentési szolgálattól származik, és némelyik már lejárt. A Verein M.U.T. nem vállal felelősséget az élelmiszer minőségéért, de a lehető legnagyobb gondossággal garantálja annak tárolását  

   

  4) A kiadás (ideiglenes) nyitvatartási ideje kedd, csütörtök és péntek 10: 00-15: 00 között  

   

  5) Az M.U.T. fenntartja a kitiltás jogát, a házirend be nem tartása vagy az udvariasság, tisztelet és alapelveink megsértése esetén.